Prekinitev delovnega razmerja 

V primeru, ko se eden od sodelavcev odloči zapustiti podjetje in ne vrnil ključa, lahko administrator ta ključ enostavno izbriše. V primeru,da je bivši sodelavec ključ vrnil, ga lahko administrator dodeli drugemu sodelavcu in mu tudi spremeni pravice dostopanja v prostore.