Sistem F9000 v praksi

Kaj lahko počne administrator, kaj se zgodi, če izgubite ključ, kakšen ključ pripraviti zunanjemu sodelavcu,....

Adminstrator 

Upravlja s sistemom F9000 kadarkoli in preko vsakega računalnika, ki ima na voljo internetno povezavo in Chrome, Edge ali Safari spletni brskalnik.

Zaposleni 

Ob prihodu na delovno mesto, sistem F9000 med odpiranjem npr. vhodnih vrat, na ključ namesti “sveže” pravice odklepanja in izmenja podatke o preteklih dogodkih. Hitro, enostavno in neopazno.

Receptor-Sprejemnica

Obiskovalcem, zunanjim ali občasnim sodelavcem, z namiznim validatorjem “izdela” in proti podpisu izda ključ v začasno uporabo.

Tehniki-Serviserji na terenu 

Prejmejo časovno omejene pravice dostopanja do prostorov tako, da svoj ključ “posodobijo” preko aplikacije na svojem telefonu in to kar med opravljanjem svojih dolžnosti.

Varnostni Manager

Tudi varnostni Manager lahko poleg Administratorja, pregleduje pretekle dogodke, spreminja pravice dostopanja uporabnikom,….

Zunanji sodelavci in obiskovalci

Prejmejo od receptorja ključ, ki deluje samo v času njihovega obiska. Prevzem in vrnitev ključa potrdijo s fizičnim podpisom na natisnjenem obrazcu.

Nočno varovanje 

Varnostna služba za varovanje  izven delovovnega časa prejme ključ, ki odklepa le v času njihovega izvajanja varovanja.

Menjava delovnega mesta

Ko se zaposlenemu  dodelijo nove zadolžitve v podjetju, se običajno spremenijo tudi pravice dostopanja v prostore. Ko Administrator v sistemu prilagodi pravice dostopanja na novo vlogo, se ob …

Novi-dodatni prostori

Eden izmed oddelkov v podjetju se je širil in s tem dobil nekaj novih vrat. Administrator v sistem uporabnikom dodeli pravico vstopanja v nove prostore in ob naslednjem prihodu v službo se bo tem …

Selitev

Primer: Oddelek marketinga se je preselil v nove prostore, v njihove dosedanje prostore pa se je “razširil” Razvojni oddelek. Administrator sistema obstoječa vrata zgolj preimenuje in pravice …

Izgubljeni ključi

V primeru, da je eden od uporabnikov izgubil ključ, ga administrator v sistem prijavi kot izgubljenega. Vse ostalo bo uredil sistem sam. Ključa od sedaj naprej enostavno ni več možno posodobiti …

Prekinitev delovnega razmerja 

V primeru, ko se eden od sodelavcev odloči zapustiti podjetje in ne vrnil ključa, lahko administrator ta ključ enostavno izbriše. V primeru,da je bivši sodelavec ključ vrnil, ga lahko …

Daljše odsotnosti 

V primeru daljše odsotnosti z dela, lahko administrator začasno omeji delovanje ključa. Ko se sodelavec zopet vrne na delo, ga administrator enostavno zopet obudi.

Posodobitev ključa 

Če želimo, ni pa obvezno, lahko vsakemu uporabniku ključa v sistemu določimo neko časovno obdobje v katerem mora “posodobiti” ključ, če še želi vstopati v prostore kamor mu je …

"Črna lista"

Mehatronske Ključavnice v sistemu F9000 beležijo tudi vse “ne-pooblaščene” poskuse vstopov v prostore. To pomeni, da lahko ob vsakem času pogledate za vsak prostor, če je bil izveden …