Kaj če moj novi daljinec......... 

Kaj storiti v primeru, da vaš novi Silca AiR4 daljinec ne deluje takoj, ko ga prvič preizkusite?
V praksi preko 70% Silca Air4 daljincev po programiranju brez kakršnihkoli dodatnih postopkov deluje na vaših vratih.
 

V primeru, da Silca Air4 sprogramiran daljinec nebi takoj deloval, so možni vzroki sledeči:

  1. Sprejemnik na vaših vratih je s strani dobavitelja blokiran ali pa ima vsa spominska mesta za daljince že polna in zato ne more več sprejemati novih daljincev. V tem primeru kontaktirajte dobavitelja vrat/zapornice, saj le on lahko odblokira in vnese nove daljince v sprejemnik. Takšen način "blokiranja" dodatnih daljincev s strani uvoznikov in monterjev je v EU sicer protizakonit.
  2. Novi daljinec je potrebno spoznati s sprejemnikom od vaših vrat/zapornice. Postavite se cca. 1-2 metra od sprejemnika na vaših vratih, Silca Air4 daljinec usmerite v sprejemnik in držite gumb, ki je bil predhodno sprogramiran za vaša vrata toliko časa, dokler LED lučka na daljicu AiR4 ne začne utripati. Ko prične lučka na daljincu Air4 utripati, daljinec  nepremično držite usmerjen v sprejemnik in sicer toliko časa dokler lučka ne neha utripati in/ali se vrata/zapornica začnejo premikati.
  3. Sprejemnik ne deluje po A.L.S.  (Automatic Learning Sistem) proceduri. V tem primeru je potrebno novi daljinec "ročno" vnesti v sprejemnik. Na sprejemniku je potrebno najti "rdeči gumb" za programiranje in slediti navodilom proizvajalca vrat/zapornice. V večini primerov se 1-krat pritisne "rdeči gumb" LED lučka ob gumbu spremeni način utripanja, takrat na Silca Air4 daljincu držite gumb, ki je bil predhodno sprogramiran za ta vrata/zapornico in ko LED lučka spremeni način utripanja je daljinec že vnešen v spomin sprejemnika. Priporočamo, da počakate 30 sekund in nato preiskusite vaš novi Silca AIr4 daljinec.
  4. V zelo redkih primerih  (pri sistemih, ki delujejo na principu "rolling kode"), je potrebno zagotoviti, da v času, ko vam strokovnjak za Silca Air4 daljince programira vaš novi Air4 daljinec, nihče s katerimkoli drugim daljincem ni uporabljal vrat/zapornice. Ta zahteva je resnično redka, vendar je lahko vzrok nedelovanja AiR4 daljinca na vaših vratih/zapornici.