Ob določenem času

Izgubljeni ključi niso več problem. Delovati prenehajo samodejno!

Dovoljenje dostopanja v določene prostore z F9000 ključi je lahko omejeno na določen datum, določen dan in določeno uro. S tem si zagotovite, da je dostopanje v prostore nadzorovano, omejeno in urejeno. V sistem F9000 je vključena še dodatna, zelo uporabna varnostna funkcija, s katero določimo časovno veljavnost dodeljenih pravic uporabniku. To pomeni, da lahko uporabniku določimo časovno veljavnost naprimer 15 minut, 1 uro ali pa v praksi največkrat uporabljen interval 24ur. Kaj to pomeni, da je veljavnost ključa 24 ur? To pomeni, da uporabnik, ko naprimer zjutraj prične s svojim delom “posodobi” svoj ključ, v čitalniku na glavnem vhodu ali pa kar s svojim mobilnikom. Od trenutka “posodobitve” naprej, bo ta ključ deloval največ 24 ur. Po preteku tega časa bo ključ enostavno nehal delovati. Če želimo, da bi ključ zopet deloval, ga je potrebno zopet posodobiti, na naprimer v čitalniku pri glavnem vhodu ali pa kar z vašim mobilnikom. Prednost te časovne funkcije je ta, da “izgubljeni ključi” po preteku nastavljenega časa, enostavno ne delujejo več. Riziko z naslova nepooblaščenih vstopov z “izgubljenimi ključi” je tako omejen in odpravljen samodejno.