Selitev

Primer: Oddelek marketinga se je preselil v nove prostore, v njihove dosedanje prostore pa se je “razširil” Razvojni oddelek. Administrator sistema obstoječa vrata zgolj preimenuje in pravice dostopanja dodeli razvojnemu oddelku. Vse brez stroškov menjave ključavnic in brez stroškov zunanjih izvajalcev.