Posodobitev ključa

Če želimo, ni pa obvezno, lahko vsakemu uporabniku ključa v sistemu določimo neko časovno obdobje v katerem mora “posodobiti” ključ, če še želi vstopati v prostore kamor mu je dovoljeno. V primeru, da uporabniku nastavimo “posodobitveno” obdobje 12 ur, le to pomeni, da mu bo ključ od vsake posodobitve deloval le 12 ur. Kako pa uporabnik ponovno posodobi ključ? Ključ se lahko samodejno posodobi na vhodnih vratih ob prihodu v službo ali pa ga uporabnik posodobi s pomočjo svojega mobilnega telefona in “validator” aplikacije.