Daljše odsotnosti

V primeru daljše odsotnosti z dela, lahko administrator začasno omeji delovanje ključa. Ko se sodelavec zopet vrne na delo, ga administrator enostavno zopet obudi.