ON-line

Dodeljevanje pravic na daljavo!

Admistrator sistema lahko posodablja/spreminja pravice dostopanja uporabnikom, kar na daljavo. Uporabniki pa te pravice lahko prevzamejo/prenesejo na svoj F9000-ON ključ kar s svojim mobilnim telefonom, celo takrat, ko že stojijo pred vrati ali pa kakšno uro, dan, teden ali mesec pred tem. Koliko časa bo določen ključ deloval določi administrator. Minimalni možni čas je zgolj 1 minuta. Ključ po izteku nastavljenega časa preneha delovati, s tem pa se izpostavljenost ob izgubi ključa zmanjša na nič, saj ključ ne odpira ničesar več, dokler mu administrator ne dodeli nove funkcije. Tudi proces osveževanja ključa z mobilnim telefonom je močno kriptiran z Blue-tooth Smart secure EAS 128-bitno tehnologijo.