Zunanji sodelavci in obiskovalci

Prejmejo od receptorja ključ, ki deluje samo v času njihovega obiska. Prevzem in vrnitev ključa potrdijo s fizičnim podpisom na natisnjenem obrazcu.