"Črna lista"

Mehatronske Ključavnice v sistemu F9000 beležijo tudi vse “ne-pooblaščene” poskuse vstopov v prostore. To pomeni, da lahko ob vsakem času pogledate za vsak prostor, če je bil izveden kakšen poskus ne-pooblaščenega vstopa. 

Sistem zabeleži tudi vse poskuse s ključi, ki ne pripadajo vašemu sistemu.