Sofinanciranje Digitalne strategije

Aktivnosti Radikovič Ključi d.o.o. so sofinancirane s strani Republike Slovenije in Evropske unije – iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Aktivnosti podjetja Radikovič Ključi d.o.o. v sklopu javnega poziva »Vavčer za pripravo digitalne strategije« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. http://www.eu-skladi.si/

Kratek opis naložbe: 

Aktivnosti s strani podjetja Vavčer za pripravo digitalne strategije potekajo od 1. 3. 2020 do 25.7. 2020 in so predmet »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«. 

Javni poziv sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor naložbe se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, »Vavčer za pripravo digitalne strategije«. 

Vlogo izvajalskega organa ministrstva na tem programu izvaja Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vavčer sofinancira aktivnosti za dvig digitalnih kompetenc zaposlenih in vodstvenega kadra. 

Namen in cilji naložbe je spodbuditi podjetje k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti: 

 • oceno stanja na področju digitalizacije, 
 • pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja
 • pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:
  • Izkušnja kupca (Customer eXperience), 
  • Podatkovna strategija, 
  • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, 
  • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, 
  • Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
  • Strategija razvoja digitalne kulture,
  • Kibernetska varnost, 
  • Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).

 

Ocenjujemo, da bo celovit in strateško pripravljen dokument digitalne strategije, ki bo vključeval merljive aktivnosti pripomogel k spremljanju našega prehoda v digitalno preobrazbo.